Paardeweide 3F - 4824 EH Breda       085 732 55 33

Ieder bedrijf legt gegevens over klanten, personeel of andere personen vast. Dat gebeurt al bij het versturen van een offerte, factuur of nieuwsbrief. Hoe je daarmee om moet gaan is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Maar dat gaat veranderen. Deze wetgeving verdwijnt. Een nieuwe Europese wet dwingt ondernemers binnenkort tot meer actie en maatregelen bij het vastleggen van persoonsgegevens.

Ben jij goed voorbereid?

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Zodra de AVG van kracht is, hebben organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen. In de praktijk geldt dat voor vrijwel iedere onderneming. In de AVG ligt veel nadruk op de verantwoordelijkheid van organisaties om zelf aan te tonen dat zij zich aan de wet houden. Dat betekent dat je met documenten moet kunnen aantonen dat je de juiste organisatorische en technische maatregelen hebt genomen om aan de AVG te voldoen. Groeikompas kan je begeleiden bij de praktische invulling zodat jouw bedrijf op tijd is voorbereid.

Nieuwe regels

De AVG biedt instrumenten die je helpen om de wet na te leven. Bijvoorbeeld modelbepalingen om persoonsgegevens door te geven. Maar de AVG legt je ook nieuwe verplichtingen op. Het kan zijn dat je verplicht wordt om vooraf de privacy risico’s van de gegevensverwerking binnen jouw bedrijf in kaart te brengen. Ook kun je verplicht zijn om een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen. Weet jij al welke regels van de AVG voor jouw bedrijf gelden?

Schakel Groeikompas in om je organisatie klaar te stomen voor de AVG. Wij zijn op de hoogte van de regels, rechten en plichten die na invoering van de AVG gaan gelden. Een van onze medewerkers is speciaal aangesteld om organisaties te ondersteunen bij alle vragen rondom de AVG.

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?

Stuur een mail of bel rechtstreeks met Suzan Wijnbergen: 085 732 55 33