Intervisiebegeleiding bij Groeikompas

Intervisiebegeleiding is onderdeel van de dienstverlening van Groeikompas en de motivatie is helder: het brengt professionals met gelijke functies of posities samen om vraagstukken te bespreken en waardevolle bijdragen te ontvangen.

Onderscheidend in het bedrijfsleven

Terwijl intervisie in zorg en onderwijs gangbaar is, kiezen wij bewust voor het bedrijfsleven. Ons doel? Intervisie toepassen in organisaties met diverse afdelingen en vestigingen, waarbij we een brug slaan tussen verschillende professionele contexten.

Effectieve methoden en concrete doelen

Bij GROEIKOMPAS staat doelgerichtheid centraal. Organisatiedoelen worden vooraf vastgesteld, gevolgd door individuele en groepsdoelen. Onze aanpak omvat niet alleen bijeenkomsten maar ook individuele gesprekken, waardoor deelnemers zowel tijdens als tussen sessies door reflectie kunnen integreren. Een gestructureerde aanpak voor tastbare resultaten.

Voor wie is het geschikt?

Intervisiebegeleiding is niet exclusief voor specifieke branches maar richt zich op diegenen die streven naar professionele ontwikkeling. Of het nu accountantskantoren, juridische beroepen of maatschappen betreft, onze focus ligt op hoger opgeleide professionals in grotere organisaties.

Succesvolle verhalen en heldere structuur

Groeikompas heeft veel ervaring met eigen intervisiegroepen. Deelnemers uitten hun tevredenheid over de verkregen inzichten en praktisch toepasbare reacties. De typische structuur van een intervisiesessie bij GROEIKOMPAS omvat sessies van 2 tot 2,5 uur, een inleidend rondje, een opwarmer, en het verzamelen en bespreken van vragen.

Veiligheid en toekomstgericht

Het waarborgen van een veilige en vertrouwelijke omgeving begint bij zorgvuldige selectie via aanvangsgesprekken. Onze rol als begeleider is het bewaken van het proces, het creëren van een veilige setting en indien nodig nazorg bieden. In de toekomst zien we GROEIKOMPAS evolueren met jaartrajecten voor verschillende groepen.

Altijd actueel en toekomstgericht

Intervisiebegeleiding blijft actueel en evolueert continu. Bij GROEIKOMPAS kijken we vooruit, met plannen voor jaartrajecten om nog meer waarde toe te voegen aan de professionele groei van onze deelnemers.

Benieuwd naar de impact van intervisiebegeleiding? Neem contact op met GROEIKOMPAS en ontdek hoe gezamenlijke ontwikkeling de sleutel kan zijn tot blijvend succes! 🚀