Paardeweide 3F - 4824 EH Breda       085 732 55 33

Voorkom ziekteverzuim

Het voeren van een ziekteverzuimbeleid is een wettelijke plicht, voor jou als werkgever. Immers, als werkgever ben je verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van jouw medewerkers! Om, met name kortdurend, ziekteverzuim tegen te gaan heeft Groeikompas enkele tips voor jou:

Houdt contact met je (zieke) werknemer

Als jouw werknemer zich regelmatig voor een korte duur ziek meldt, is het raadzaam om een gesprek met hem/haar aan te gaan om de oorzaak te achterhalen. Soms kan een kleine aanpassing in de werkzaamheden veel oplossen.

Maak duidelijke afspraken met betrekking tot verzuim

Een ziekteverzuimbeleid maakt de regels omtrent verzuim inzichtelijk, waarbij ook aandacht wordt besteedt aan bijvoorbeeld zorgverlof en calamiteitenverlof.

Andere bril opzetten: ja of nee?

Bovenstaande voorbeeld lijkt absurd, maar is uit het leven van een club uit het betaalde voetbal gegrepen. Wat onderneemt u als een medewerker zich ziek meldt? Hoe gaat u als leidinggevende hiermee om? Is uw medewerker nog steeds die betrouwbare medewerker die door pech of ziekte uit de roulatie is? Of zet u een andere bril op? Jammer genoeg kijken veel leidingegevenden met andere ogen naar zieke medewerkers. Soms terecht, maar vaak ook niet.

Controleer zieke werknemers

Als je het vermoeden hebt dat een werknemer onterecht verzuimt, dan is een bezoek op het verpleegadres het overwegen waard. Ook het aanvragen van een spoedcontrole bij de arbodienstverlener behoort tot de mogelijkheden.

Verhoog de drempel voor ziekmeldingen

Uit de praktijk blijkt dat werknemers zich minder makkelijk ziek melden als zij dit persoonlijk moeten doen bij hun direct leidinggevende en als zij taken en opdrachten moeten doorgeven die niet kunnen blijven liggen. Accepteer dus geen ziekmelding via sms of e-mail.

Zorg voor een prettige cultuur op de werkvloer

Wellicht een van de meest belangrijke zaken waar je zelf de hand in hebt. Verbondenheid én verantwoordelijkheid bij de werkzaamheden en de onderneming dienen gecultiveerd en gekoesterd te worden. Een werknemer zal zich minder snel ziek melden als hij weet wat de gevolgen zijn van zijn afwezigheid voor de directe collega’s en de werkzaamheden.