Digitale Gesprekscyclus

Basis voor een goed gesprek

Met vertrouwen het gesprek voeren

De digitale gesprekscyclus is meer dan verslaglegging: het geeft je houvast in gesprekken met medewerkers door de nauwkeurigheid in het dossieropbouw. En je bespaart tijd want het filtert informatie voor MT, monitort verbetertrajecten en verantwoordelijkheden. Zo ben je up to date met HR-zaken.

Tool
Elk gesprek voer je face-to-face. De kern hiervan is het vastleggen van afspraken hoe je als werkgever en als werknemer de toekomst ziet. De digitale gesprekscyclus zorgt ervoor dat je op het juiste moment de juiste onderwerpen bespreekbaar maakt en dat jij de voortgang van afspraken snel opvolgt.

Basis
Bij de digitale gesprekscyclus komt alles aan bod: doelstellingen, voortgang en beoordeling. Je maakt groeiwensen, resultaten, acties en afspraken objectief meetbaar. Daarmee is deze dienst de basis voor het personeelsgesprek waarbij jij en de medewerker praten over hetzelfde. Zonder ruis. Met vertrouwen.

Ervaring
Heb je ervaring in het voeren van dit soort gesprekken, dan merk je dat deze onlineservice je verder brengt. Wil je beter worden hierin, zet ons in als deskundige. En zoals je van ons gewend bent, helpen wij je waar nodig: alleen met de toegang en implementatie of liever ook met de aanpak en gesprekstechnieken.