Zakelijke groei
begint met
persoonlijk evenwicht

SUZAN WIJNBERGEN

VAN AMBITIE NAAR GROEI MET GROEIKOMPAS

Een gezond bedrijf kijkt verder dan de dag van morgen. Of het nu gaat om meer omzet, uitbreiding met medewerkers of de bedrijfsvoering verbeteren. Je kijkt waar je vandaag staat en waar je over een poos wilt zijn. Groei dus.

Groei zit overal, maar vaak is het lastig innovatieve plannen, groeistrategieën en toekomstideeën zo aan te pakken dat ze leiden tot groei, en niet tot stagnatie of frustratie. Daarom is Groeikompas er voor jou, directeur, ondernemer, leidinggevende. Samen realiseren, doseren en stabiliseren we veranderingen zodat de stip aan horizon concreet wordt.

Groeikompas zorgt ervoor dat wensen en ideeën worden omgezet in concrete plannen en dat het klopt voor iedereen. Van strategisch naar praktisch, en vice versa. We werken op alle bedrijfsmatige aspecten en we weten wat groei teweeg brengt op sociaal-emotioneel gebied. Een goede verandering geeft richting aan groei en aan de toekomst. Precies daar zit de stijgende lijn die jij zoekt.

Het begint met het beter willen doen dan gisteren. De eerste stap is dan contact met ons op te nemen. Je bereikt ons via office@groeikompas.nl of 085 732 5533. Doen!

Ontwikkelingen binnen Groeikompas

Aanvullend op Groeikompas