Iedereen kan
de toekomst
naar eigen inzicht
veranderen

SUZAN WIJNBERGEN

Intervisie

Samen puzzelen aan een organisatievraagstuk
Samen met collega’s of met vakgenoten breng je casussen in die ervoor zorgen dat bepaalde vraagstukken in de organisatie worden opgelost. Wij zorgen voor het goede verloop van de intervisiebijeenkomsten. Iedereen komt aan het woord.